Általános Szerződési Feltételek

1. Rólunk

1.1. Ezt a webhelyet a Büntető.com üzemelteti.

2. A weboldal használatának feltételei

2.1. Ez az oldal (a rajta hivatkozott dokumentumokkal együtt) meghatározza azokat a felhasználási feltételeket, amelyek alapján Ön igénybe veheti weboldalunkat. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a felhasználási feltételeket, mielőtt elkezdi használni az oldalt. Az oldalunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket, amelyek magukban foglalják az oldalunkra vonatkozó adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: "Adatvédelmi szabályzat"), és hogy elfogadja azok betartását. Ha nem ért egyet ezekkel a felhasználási feltételekkel vagy az Adatvédelmi irányelvekkel, kérjük, tartózkodjon az oldalunk használatától.

3. Szellemi tulajdonságok

3.1. Mi vagyunk az oldalunkhoz és a rajta közzétett anyagokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese. Ezeket a műveket világszerte szerzői jogi törvények és szerződések védik. Minden ilyen jog fenntartva van számunkra és licencadóink számára. Honlapunk látogatójaként az anyag egyetlen példányát töltheti le, kizárólag saját, nem kereskedelmi, magánjellegű megtekintési célokra. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a másolás vagy terjesztés bármilyen kereskedelmi vagy üzleti célú felhasználás céljából.

3.2. Ön semmilyen módon nem módosíthatja az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatait, és nem használhatja fel az illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hangfelvételeket vagy bármilyen grafikát a kísérőszövegtől elkülönítve. Ezen túlmenően, a hozzájárulásunk nélkül nem tartalmazhat linket a honlapunkra, illetve nem jelenítheti meg a honlapunk tartalmát bekeretezve vagy más módon nem tőlünk származó anyaggal körülvéve.

3.3. A mi (és az azonosított közreműködők) státuszunkat, mint az oldalunkon található anyagok szerzőit mindig el kell ismerni.

3.4. Ha Ön a jelen felhasználási feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti oldalunk bármely részét, az oldalunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és Ön köteles - a mi választásunk szerint - az Ön által készített anyagok bármely másolatát visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

3.5. Az oldalunkon használt valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

4. Elfogadható használat

4.1. Ön kizárólag jogszerű célokra használhatja oldalunkat. Nem használhatja oldalunkat:

4.1.1. Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat.

4.1.2. Bármilyen módon, amely jogellenes, csalárd, vagy amelynek jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van.

4.1.3. Kiskorúak bármilyen módon történő károsítása vagy károsításának kísérlete céljából.

4.1.4. Olyan anyagok küldése, tudatos fogadása, feltöltése, letöltése, felhasználása vagy újra felhasználása, amelyek nem felelnek meg az alábbi tartalmi szabványainknak.

4.1.5. Bármilyen kéretlen vagy engedély nélküli reklám- vagy promóciós anyag, illetve hasonló kérés (spam) továbbítása, vagy annak elküldésének elősegítése.

4.1.6. Tudatosan továbbítani, küldeni vagy feltölteni bármilyen adatot, amely vírusokat, trójai falovakat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütés naplózókat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amelyek célja, hogy hátrányosan befolyásolják bármely számítógépes szoftver vagy hardver működését.

4.2. Ön vállalja továbbá, hogy nem fér hozzá jogosulatlanul, nem zavarja, nem károsítja és nem zavarja meg:

4.2.1. webhelyünk bármely részét;

4.2.2. bármely olyan berendezéshez vagy hálózathoz, amelyen az oldalunkat tárolják;

4.2.3. az oldalunk szolgáltatása során használt bármely szoftverhez; vagy

4.2.4. bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt berendezést vagy hálózatot, illetve szoftvert.

5. Üzenet funkciók és tartalomhasználat

5.1. Amikor Ön olyan funkciót használ, amely lehetővé teszi, hogy anyagot töltsön fel oldalunkra, vagy kapcsolatba lépjen oldalunk más felhasználóival, be kell tartania ezt a szakaszt. Ön vállalja, hogy minden ilyen hozzájárulás megfelel ezeknek az előírásoknak. Önnek nincs jogi igénye az oldalunkra feltöltött anyagok közzétételére.

5.2. Oldalunk lehetőséget kínálhat Önnek üzenetek továbbítására különböző funkciókkal kapcsolatban, beleértve az e-mail-t, az üzenőfalakat és a chat szobákat ("Üzenetfunkciók").

5.3. Amennyiben biztosítunk bármilyen Üzenetfunkciót, egyértelmű tájékoztatást nyújtunk Önnek arról, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, hogy moderált-e, és hogy a moderálás milyen formában történik (beleértve azt is, hogy emberi vagy technikai moderálásról van-e szó).

5.4. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy felmérjük a felhasználókra (különösen a gyermekekre) nézve harmadik felek által jelentett lehetséges kockázatokat, amikor a honlapunkon biztosított Üzenetfunkciókat használják, és minden egyes esetben eldöntjük, hogy e kockázatok fényében megfelelő-e az adott szolgáltatás moderálásának alkalmazása (beleértve azt is, hogy milyen típusú moderálást alkalmazzunk). Nem vagyunk azonban kötelesek felügyelni, ellenőrizni vagy moderálni az oldalunkon biztosított Üzenetfunkciókat, és kifejezetten kizárjuk felelősségünket bármely olyan veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy egy felhasználó a tartalmi normáinkat megszegve használja az Üzenetfunkciókat, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás moderálva van-e vagy sem.

5.5. Az Üzenetfunkcióink bármelyikének kiskorúak általi használata a szülő vagy gondviselő beleegyezéséhez kötött. Azt tanácsoljuk azoknak a szülőknek, akik engedélyezik gyermekeiknek az Üzenetfunkcióink használatát, hogy fontos, hogy kommunikáljanak gyermekeikkel az online biztonságukról. Azokat a kiskorúakat, akik bármilyen Üzenetfunkciót használnak, fel kell hívni a figyelmüket a rájuk vonatkozó lehetséges kockázatokra.

5.6. Amennyiben moderálunk egy Üzenetfunkciót, általában megadjuk Önnek a moderátorral való kapcsolatfelvétel módját, ha aggodalom vagy nehézség merülne fel.

5.7. Az Üzenetfunkciókat felelősségteljes módon kell használnia, és kizárólag Ön felel az Ön által továbbított tartalmakért. Ön nem küldhet olyan üzenetet ("Üzenet") semmilyen Üzenetfunkcióval kapcsolatban, amely:

5.7.1. indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró az oldalunk infrastruktúrájára, vagy más módon hátrányosan érinti, korlátozza vagy gátolja bármely más felhasználót az oldalunk használatában és élvezetében;

5.7.2. fenyegető, gyalázkodó, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, vulgáris, sértő, pornográf, trágár, szexuálisan egyértelmű vagy illetlen;

5.7.3. erőszakot népszerűsít;

5.7.4. faji, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékossági, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést népszerűsít;

5.7.5. olyan magatartást valósít meg vagy ösztönöz, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősségre vonást eredményez vagy más módon sérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot;

5.7.6. sérti, plagizál vagy sérti harmadik felek jogait, beleértve, korlátozás nélkül, a szerzői jogot, a védjegyet, a szabadalmat, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogot vagy bármely más tulajdonjogot;

5.7.7. megszegi a harmadik féllel szemben fennálló jogi kötelezettséget, például szerződéses kötelezettséget vagy bizalmi kötelezettséget;

5.7.8. bármilyen kereskedelmi jellegű információt, szoftvert vagy egyéb anyagot tartalmaz;

5.7.9. bármilyen reklámot, promóciót vagy kereskedelmi célú felhívást tartalmaz;

5.7.10. alkalmas arra, hogy bármely más személyt zaklasson, felzaklasson, zavarba hozzon, riasszon vagy bosszantson;

5.7.11. hamis vagy félrevezető eredetmegjelölést vagy tényállításokat tartalmaz, vagy hamis vagy félrevezető eredetmegjelölést, vagy tényállításokat tartalmaz;

5.7.12. bármely személy megszemélyesítésére, vagy személyazonosságának vagy bármely személyhez való tartozásának félrevezetésére szolgál (beleértve annak a benyomásnak a keltését, hogy az ilyen üzenet tőlünk származik);

5.7.13. az Üzenet funkció tárgya szempontjából irreleváns anyagot tartalmaz; vagy

5.7.14. vírust, trójai falovat, férget, időzített bombát, cancelbotot vagy más hasonló káros programozási rutint tartalmaz.

5.8. Saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy az Ön által az oldalunk használata révén történt-e az elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunk vagy tartalom használati szabályzatunk megsértése. Ha a jelen szabályzat megsértése történt, az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket tehetünk (beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által továbbított üzenetek vagy felhasználónevek szerkesztését vagy törlését).

5.9. A jelen elfogadható felhasználási szabályzat be nem tartása a weboldal használatára vonatkozó feltételeinek lényeges megsértésének minősül, amelyek alapján Ön használhatja weboldalunkat, és az alábbi intézkedések mindegyikének vagy bármelyikének megtételét eredményezheti:

5.9.1. Az oldalunk használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása.

5.9.2. Az Ön által az oldalunkra feltöltött bármely bejegyzés vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.

5.9.3. Figyelmeztetés kiadása Önnek.

5.9.4. Jogi eljárást indítunk Ön ellen a jogsértésből eredő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket) kártérítési alapon történő megtérítése érdekében.

5.9.5. További jogi lépések megtétele Ön ellen.

5.9.6. Azoknak az információknak a bűnüldöző hatóságoknak való átadása, amelyeket ésszerűen szükségesnek tartunk.

5.10. Kizárjuk a felelősséget a jelen elfogadható felhasználási szabályzat megsértése miatt tett intézkedésekért. A jelen szabályzatban leírt válaszlépések nem korlátozottak, és bármilyen más, általunk ésszerűen megfelelőnek ítélt intézkedést is megtehetünk.

6. Gyermek és fiatalok

6.1. Oldalunk elsősorban 18 év feletti felhasználóknak szól. A 18 év alattiak számára azonban nincs akadálya annak, hogy hozzáférjenek oldalunkhoz, vagy felhasználóként regisztráljanak. A 18 év alatti felhasználók csak szülő vagy gondviselő engedélyével használhatják oldalunkat. Az oldalunkat használó 18 év alattiak szüleinek vagy gyámjainak figyelmesen át kell tekinteniük ezeket a felhasználási feltételeket.

7. Tájékoztatás és elérhetőség

7.1. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy az oldalunkon található információk pontosak és teljesek legyenek, azok egy részét harmadik felek bocsátják rendelkezésünkre, és nem áll módunkban ellenőrizni azok pontosságát vagy teljességét. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az információk pontosságát, mielőtt azokra hagyatkozna. Továbbá, az internet természetéből adódóan a szolgáltatásban bármikor előfordulhatnak hibák, megszakítások és késések. Ennek megfelelően oldalunkat "úgy, ahogy van", mindenféle szavatosság nélkül nyújtjuk, és nem vállalunk felelősséget az információkban található pontatlanságokból vagy hiányosságokból, illetve az elérhetőség megszakításából adódóan.

8. Az oldalunkról induló linkek

8.1. Amennyiben oldalunk harmadik felek által biztosított más oldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, nem rendelkezünk ellenőrzéssel ezen oldalak vagy források tartalma felett, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve az azok használatából eredő esetleges veszteségekért vagy károkért.

9. Versenyek és szavazások

9.1. Időről időre mi (vagy kiválasztott harmadik felek) szavazásokat, versenyeket, promóciókat vagy egyéb ajánlatokat helyezhetünk el oldalunkon. Minden ilyen ajánlatra a saját kifejezett feltételei vonatkoznak, és előfordulhat, hogy nem minden joghatóságban érhető el.

10. Mobil felhasználási feltételek

10.1. Oldalunk mobilon keresztül történő elérésekor a szokásos hálózati díjakat kell alkalmazni. Az Ön mobiltelefonjának WAP-kompatibilisnek kell lennie. A szerződésének megfelelően további WAP- és GPRS-díjakat számíthat fel a hálózat üzemeltetője.

11. Változás

11.1. A jelen felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk az oldal módosításával. Elvárjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tudomásul vegye az általunk eszközölt módosításokat, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve. A jelen felhasználási feltételek egyes rendelkezéseit az oldalunkon máshol közzétett rendelkezések vagy közlemények is felválthatják.

12. Szabadság

12.1 Ön beleegyezik, hogy kártalanít minket és kapcsolt vállalkozásainkat, valamint a megfelelő igazgatóinkat, tisztviselőinket, alkalmazottainkat és ügynökeinket, valamint licencadóikat és beszállítóikat minden olyan követelés, kereset, per vagy eljárás, valamint minden olyan veszteség, felelősség, kár, költség és kiadás (beleértve az észszerű ügyvédi költségeket) alól, amely a következőkből ered:

12.1.1. bármely, az Ön által az oldalunk használatával kapcsolatban tett hamis nyilatkozat, cselekedet vagy mulasztás;

12.1.2. a jelen felhasználási feltételek Ön általi be nem tartása; és

12.1.3. harmadik felek által benyújtott követelések, amelyek az Ön által az oldalunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából erednek vagy azzal kapcsolatosak, beleértve, de nem kizárólagosan az Üzenetfunkciókat vagy az Ön által az oldalunkon elérhetővé tett egyéb információkat.

13. Felelőségvállalás

13. 1. Webhelyünk minden, a termékkínálatunkon kívüli aspektusa tekintetében (és a jelen 13. szakasz egyéb rendelkezéseire is figyelemmel), Mi, bármely más fél (függetlenül attól, hogy részt vesz-e a weboldalunk létrehozásában, előállításában, karbantartásában vagy kiszállításában), valamint bármely csoportunkhoz tartozó vállalat, valamint a tisztségviselők, igazgatók, alkalmazottak, részvényesei vagy ügynökei, kizárunk minden felelősséget és felelősséget bármilyen összegű vagy jellegű veszteségért vagy kárért, amely Önt vagy egy harmadik felet érhet (beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy következményes veszteséget vagy kárt, vagy bármilyen jövedelem, nyereség, jó hírnév, adat, szerződés, pénzhasználat elvesztését, vagy az üzletmenet megszakadásából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő veszteség vagy kár, akár kártérítési (beleértve, korlátozás nélkül, a gondatlanságot), akár szerződés vagy más okból) a honlapunkkal bármilyen módon vagy az Üzenetfunkciókkal kapcsolatban, vagy a honlapunk használatával, használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban, az oldalunkhoz kapcsolódó bármely weboldal vagy az ilyen weboldalakon található anyagok, beleértve, de nem kizárólagosan, az Ön számítógépes berendezéseit, szoftvereit, adatait vagy egyéb tulajdonát megfertőző vírusok okozta veszteségeket vagy károkat, amelyek az oldalunkhoz való hozzáférése, használata vagy böngészése, illetve az oldalunkról vagy az oldalunkhoz kapcsolódó bármely weboldalról származó anyagok letöltése miatt következnek be.

13.2. Ha Ön úgy dönt, hogy az Üzenetfunkciókon keresztül vagy bármilyen más módon közzéteszi tartózkodási helyét, tervezett tartózkodási helyét vagy bármilyen más ilyen személyes információt az oldalunkon, elfogadja, hogy ez teljes mértékben az Ön saját kockázatára történik, és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a tartózkodási helyére vagy tervezett tartózkodási helyére vonatkozó információk megosztása következtében következik be.

13.3. Ez a szakasz semmilyen módon nem korlátozza felelősségünket:

13.3.1. súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetén;

13.3.2. a mi gondatlanságunk által okozott halálesetért vagy személyi sérülésért;

13.3.3. csalásért vagy csalárd félrevezetésért; vagy

13.3.4. bármely olyan dologért, amelyért jogellenes lenne kizárni vagy megkísérelni kizárni a felelősségünket.

13.4. Amennyiben Ön harmadik féltől származó terméket vagy szolgáltatást vásárol az oldalunkon keresztül, az eladó egyéni felelőssége az eladó általános szerződési feltételeiben kerül meghatározásra.

14. Joghatóság és alkalmazandó jóg

A jelen felhasználási feltételekre kizárólag Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és a törvény által megengedett mértékben a törvények szerint kell értelmezni. Az Ön országának kötelező fogyasztóvédelmi jogszabályai nem érintik.

15. Hatályosság

Ha a jelen felhasználási feltételek valamely rendelkezése jogellenesnek és/vagy végrehajthatatlannak minősül, a felhasználási feltételek többi részének érvényessége nem sérül. Ha bármely jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezés akkor lenne jogszerű vagy végrehajtható, ha egy részét törölnék, az adott rész törlendőnek tekintendő, a rendelkezés többi része pedig továbbra is érvényben marad.

16. Kapcsolatfelvétel

szerkesztoseg@bunteto.com